Etxekonak Bat kooperatiba

La Asociación Etxekonak ha creado una primera cooperativa llamada Etxekonak Bat.

Sus Estatutos dicen en su art. 1: “Con la denominación “ETXEKONAK BAT SOCIEDAD COOPERATIVA”, Cooperativa de Personas Consumidoras y Usuarias de Apartamentos Tutelados para la “Tercera edad” en Régimen de Cesión de Uso, SCNaL,se constituye en Pamplona/Iruña una cooperativa sin ánimo de lucro y de iniciativa social”.

En la Asamblea del 25 Octubre 2018 se aprobaron los siguientes puntos:

1.- Es una Cooperativa en régimen de CESIÓN DE USO: no se puede disolver. La Cooperativa es la propietaria de edificio e instalaciones y cede el uso a las personas socias

2.- Quiere implantarse en un entorno URBANO, no rural, en principio en Iruña.

3.- Es una cooperativa SENIOR: el 80% de l@s soci@s deben ser mayores de 60 años (Art. 6.1 de los Estatutos).

4.- Sus soci@s se organizan por grupos de edades similares, de modo que haya un cierto equilibrio entre todas las edades en su evolución; se establecerá un número de personas por cada año de forma que el proyecto sea más viable.

5.- Pretende ser una Cooperativa DOTACIONAL, una Residencia comunitaria de personas mayores autogestionada, unos Apartamentos tutelados por nosotr@s mism@s,.... Esto implica una cierta relación con la Administración (Ayuntamiento, Servicios sociales, ..) a ir definiendo con el tiempo.

6. Nuestra prioridad, en estos momentos, es conseguir terreno público dotacional cedido mediante derecho de superficie, a ser posible a 75 años

7. En el edificio habrá zonas de uso privado (apartamento) y otras de uso comunitario, cuyos usos y gestión habrá que seguir debatiendo


Etxekonak elkarteak Etxekonak Bat izeneko lehen kooperatiba bat sortu du.

Ondoko hau diote bere Estatutoak 1. artikuluan: Con la denominación “ETXEKONAK BAT SOCIEDAD COOPERATIVA”, Cooperativa de Personas Consumidoras y Usuarias de Apartamentos Tutelados para la “Tercera edad” en Régimen de Cesión de Uso, SCNaL,se constituye en Pamplona/Iruña una cooperativa sin ánimo de lucro y de iniciativa social”.


2018ko Urriaren 25ean burututako Batzar Nagusian ondoko puntuak onartu ziren:

1.- Erabilera lagapeko erregimenean duen Kooperatiba bat da: Ezin da deuseztatu. Eraikuntza eta instalazioak Kooperatibarenak dira, Kooperatiba izanik bere kideei erabilera uzten diena.

2.- Hirian kokatu nahi du, Iruñean ahal den neurrian.

3.- Adinekoentzako Kooperatiba bat da: Elkartekideen %80ak 60 urte baino gehiago izan behar du (Estatutuetako 6.1 artikulua)

4.- Elkartekideak, antzeko adinetan antolazen dira oreka bat lortzeko adinen bilakaeran; urte bakoitzeko pertsona kopuru bat ezarriko da proiektua bideragarria izan dadin

5.- Kooperatiba DOTAZIONALA izateko asmoa du, nork berak kudeatutako adineko egoitza komunitarioa, gure tutoretzapeko apartamentuak,... Honek Administrazioarekiko nolabaiteko harreman bat ondorioztatzen du (Udaletzea, Gizarte Serbitzuak,...) hemendik aurrera argitzekoak.

6.- Momentu honetan, gure lehentasuna, azalera eskubidearen bidez lagatako orube publiko dotazionala lortzea da, posible izanik 75 urterako. Eskaera hau Iruñeako Udalari egina dago.

7.- Eraikuntzan, alde pribatuak izango dira (apartamentuak) baita beste batzuk amankomunak eta bere erabilpenaz eta kudeaketaz hitz egiten jarraitu behar dugu.