Presentación

Aurkezpena

Una persona mayor tiene como opciones de vivienda en esta fase de su vida:

1- La casa de siempre no adaptada a sus necesidades y muchas veces en soledad.

2- Convivir con los hijos e hijas sintiéndose una carga familiar en un espacio prestado.

3- La residencia geriátrica que es escasa, costosa, con pérdida de libertad y privacidad.

4- La vivienda tutelada que muy escasa, costosa y el grupo de vecinos/as es aleatorio. Te lo organizan todo.

Pero hay una alternativa gozosa para seguir desarrollando nuestro proyecto vital: LA COVIVIENDA

¡Una alternativa a la vivienda convencional!

Hobeto bizitzeko aukera berri bat!

Adineko pertsona batek ondoko aukerak ditu bizitzeko:

1- Betiko etxebizitza, bere beharrei egokitu gabea eta sarritan bakardadean.

2- Seme-alabekin bizi, bere burua zama bezala eta tokiz kanpo sentituz.

3- Urri eta garesti diren zahar-egoitza baten bizi askatasuna eta bakarrik egoteko aukera galduz.

4- Urri eta garesti diren tutoretzapeko etxean bizi, norberak aukeratu gabeko auzokoekin eta dena kanpotik antolatua izanik.

Beste aukera bat badago, gure bizi-proiektua egiten jarraitzeko : Cohousing-a